Volg H2riO op Twitter en blijf op de hoogte Volg H2riO op Facebook en blijf op de hoogte Volg H2riO op LinkedIn en blijf op de hoogte

Diensten

Ontwerp en toetsing:

Aan de aanleg van riolering ligt altijd een ontwerp ten grondslag. Wij verzorgen zowel eenvoudige ontwerpen op basis van statische berekeningen, als grootschalige ontwerpen op basis van hydrodynamische berekeningen. Tevens toetsen wij bestaande ontwerpen op risico’s van water op straat.

Ontwerpen komen ook aan bod in het kader van hydrologisch neutraal bouwen. De vele mogelijkheden voor de opvang en verwerking van hemelwater binnen de projectgrenzen, vragen om een dynamische werkwijze, waarbij wij samen met opdrachtgever, waterschap en gemeente tot een breed gedragen oplossing komen.

Daarnaast hebben we veel expertise op het gebied van capaciteitsberekeningen van gemalen en persleidingen.

 

Beheer en Beleid:

Een goed beheer is afhankelijk van onderliggende plannen. Operationele (meerjaren)plannen kunnen weer afhankelijk zijn van databeheer, inspecties en programma’s van eisen. Wij zijn inzetbaar voor het beoordelen van inspecties, het uitvoeren van inventarisaties, het opstellen van programma’s van eisen en maatregelprogramma’s/operationele plannen. Daarnaast geven wij advies over hoe om te gaan met databeheer en verzorgen wij het digitaliseren van tekeningen en areaalgegevens.

Ook op het gebied van beleid hebben we ruime expertise om ondersteuning te kunnen bieden. Denk hierbij aan het opstellen van (V)GRP’en of Waterplannen.

 

Onderzoek:

(nul)Metingen, inventarisaties, analyses en rapportages. Hierbij kunt u denken aan het meten aan overstorten, het opstellen en de aanleg van grondwatermeetnetten.