Volg H2riO op Twitter en blijf op de hoogte Volg H2riO op Facebook en blijf op de hoogte Volg H2riO op LinkedIn en blijf op de hoogte

Werkwijze

Bij H2riO hebben wij een uitgebreid netwerk van diverse opdrachtgevers. U kunt dan hierbij denken aan Gemeentelijke Overheden, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers en zelfstandigen. Wij vinden het belangrijk om het opgebouwde contact warm te houden en zullen dan ook regelmatig weer eens contact met u opnemen, ook na de afronding van een project. Warme acquisitie gaat hand in hand met de koude variant. Het aanboren van nieuwe invalshoeken is daarbij een belangrijk gegeven. Om ons netwerk uit te breiden kunt u ons dan ook regelmatig vinden op diverse landelijke en/of regionale beurzen die gericht zijn op aspecten uit ons specialisme: Stedelijk Water.

Na het krijgen van een opdracht vinden wij het belangrijk dat u als opdrachtgever kan beschikken over alle informatie met betrekking tot de voortgang van het project. Goede communicatie staat daarom bij ons in een hoog vaandel. Waar nodig worden inhoudelijke randvoorwaarden en uitgangspunten eerst gezamenlijk geaccordeerd, voordat er wordt aangevangen met de uitwerking van een project. Gedurende de verdere uitwerking zullen wij de voortgang met u communiceren via telefoon, mail of in een overleg op locatie.

Bij de uitwerking van uw opdrachten hanteren wij een eigen kwaliteitssysteem. Eén van de belangrijkste aspecten uit dit systeem is dat elk product door tenminste één collega wordt beoordeeld op inhoud en tekst. Hierbij wordt vooral gelet op de juiste beantwoording van de vraag van de opdrachtgever.

Niet alleen met u als opdrachtgever is een goede communicatie belangrijk. Binnen ons bedrijf streven wij ook naar korte en directe lijnen tussen de medewerkers. Dit resulteert bijvoorbeeld in een wekelijks projectoverleg. Daarnaast is kennis- en ervaringsoverdracht cruciaal voor de persoonlijke groei van de medewerkers, en dus ook van ons bedrijf. Hiervoor is altijd ruimte op de agenda van onze maandelijkse teamoverleggen.

Als bedrijf, dat zich bezighoudt met vele aspecten uit het milieu, vinden wij het gezond houden van dit milieu erg belangrijk. Om daaraan ons steentje bij te dragen zijn onze bedrijfsauto’s voorzien van een A label, en zijn wij een ‘paperless office’. Dit laatste betekent dat wij ons projectdossier volledig digitaal hebben, dat wij correspondentie en facturatie waar mogelijk digitaal afhandelen en dat onze medewerkers zo min mogelijk gebruik maken van een printer.